14 Aralık 2013 Özel

SİLİKOZİS NEDİR ?
4.3/5 rating (6 votes)

SİLİKOZİS NEDİR ?

 

Silikozis, silika olarak bilinen kristal yapıdaki silikon dioksitin (SiO2) inhalasyonuna bağlı olarak gelişen mesleksel bir akciğer hastalığıdır. ‘Kuvars’, ‘trimidit’ ve ‘kristobalit’ en silikanın en yaygın kristal formlarıdır. Kristal formları diğer silikatlardan ayırt etmek için kristal yapıda olanlar ‘serbest silika’ olarak adlandırılmaktadır. Silika, farklı kayalar (kum taşı, granit, arduvaz taşı gibi) içerisinde %20’den % 100’e kadar değişen oranlarda bulunmaktadır.

 Silikozis halen dünya yüzeyinde en sık rastlanılan mesleki hastalığıdır. Silikozis çeşitli  meslek kollarında serbest silika tozlarına maruz kalmak sonucu oluşan , kronik interstisyel  akciğer tutulumu ile seyreden , tedavi olmayan ve bir çok işçide erken ölümle sonuçlanan toz  hastalıklarından (pnömokonyoz) birisidir.1991-1995 yıllarında Çin’ de 500 000 vaka  kaydedilmiş ve her yıl 24 000 işçinin öldüğü bildirilmiştir. Şu anda Amerika Birleşik  Devletlerinde    1 000 000 kişinin serbest silika kristal tozlarına maruz kaldığı ve bunlardan  yaklaşık 49 000’ninde silikozis gelişeceği tahmin edilmektedir.  Silikozis klasik olarak madenciler, yol, tünel inşaat işçileri, dökümcüler, cam-seramik  işlerinde görülse de bu bilinen iş kolları dışında silika maruziyetine bağlı farklı iş kollarından  da silikozis olguları da bildirilmektedir. Hastalık esas olarak az gelişmiş ülkelerde ciddi bir  halk sağlığı sorunu olmaya devam ederken gelişmiş ülkelerde de saptanmaya devam  etmektedir. Son yıllarda silikozis nedeni olabilecek birçok iş kolu gelişmekte olan ülkelere  doğru kaymıştır. Pnömokonyoz riskinin giderek arttığı bu ülkelerde ise kayıt dışı ve sosyal  güvenlik sistemi dışında çalışmanın yaygın olması nedeni ile sorunun gerçek boyutları ortaya  konamamaktadır.

  • Çarşamba, 10 Nisan 2013

Sayfa Görüntüleme:

2779
blog comments powered by Disqus

София Дървен материал цени

София Дъски цена